Osasto #183 toteutus yhteistyössä Mining Finlandin kanssa.