Kalliomekaniikka

Etusivu » Kalliomekaniikka

Kalliomekaniikka

GRM tarjoaa kalliomekaanista monitorointia, geoteknistä monitorointia ja kallion jännitystilamittauksia.

Pystymme toteuttamaan niin vaativia toimeksiantoja kuin yksittäisten instrumenttien asennuksia. Suurissa kokonaisuuksissa kuten maanalaisissa mittausjärjestelmissä voimme mitata ja tallentaa kymmeniä kanavia, joihin on liitetty esimerkiksi ekstensometrejä, inklinometreja, kuormituspultteja sekä lämpötila-antureita. Kaikki mittalaitteet saadaan tuottamaan reaali-aikaista dataa ja järjestelmiin voidaan asettaa hälytysrajat, mitkä voivat lisätä työmaan turvallisuutta sekä nopeuttaa reaktioaikaa muutoksiin. Jatkuvan datavirran avulla tapahtumat saadaan ajoitettua hyvin tarkasti esimerkiksi räjäytyksiin tai muihin työmaan tapahtumiin.

Monitorointi

Yksittäinen automaattinen mittalaite kuten ekstensometri tai mikä tahansa muu laite, joka mittaa painetta, jännitystä, sortumaa, siirtymää, kaadetta tai lämpötilaa

  • Useita antureita kytkettynä suurempaan loggausjärjestelmään
  • Automaattisen hälytykset
  • Reaaliaikaista dataa
  • Manuaaliset mittaukset kuten tunnelin konvergenssimittaus
  • Automaattinen konvergenssimittaus ns. Basset järjestelmällä

Kallion jännitystilan mittaukset

Hydraulinen murtaminen on karkea 2D jännitystilamittausmenetelmä, jonka avulla saadaan mitattua kaksi pääjännitystä. Mittauksia voidaan tehdä maanpinnalta tai maanalta. Tämän hetkistä kalustoa voidaan käyttää 100 m syvissä rei’issä, mutta syvyysulottuvutta on mahdollista lisätä projektin niin vaatiessa. Mittaus toimii 46mm – 60mm rei’issä.

Irtikairaus on 3D-jännitystilamittausmenetelmä. GRM tarjoaa irtikairausta liimattavilla HID-kennoilla. Samoja kennoja voidaan asentaa jännitystilanmuutosten seurantaan.