Maanpintamittaus

Etusivu » Geofysiikka » Maanpintamittaus

Maanpintamittaus

GRM tarjoaa maanpinnalta suoritettavia geofysikaalisia mittauspalveluita, jotka tuottavat tietoa maa- ja kallioperän ensimetreistä aina kilometrien syvyyksiin syvyyksiin. Menetelmillä selvitetään maankamaran fysikaalisia ominaisuuksia, kuten magneettiset ominaisuudet, sähköiset ominaisuudet sekä elastiset ominaisuudet ja tiheys.

INFRAGEOFYSIIKAN mittauspalvelut tuottavat informaatiota erityisesti maaperästä, maaperään asennetuista rakenteista, kalliopinnan syvyydestä sekä kallioperän ominaisuuksista. Palveluita voidaan suorittaa erittäin vaihtelevissa olosuhteissa mukaan lukien asutut ja asumattomat alueet, tunnelit, kaivokset, vesistöt. Ota yhteyttä, niin autamme sopivimpien menetelmien valinnassa!

Infrageofysiikan projekteissa käytettäviä palveluja:

 • Maatutkaluotaus
 • Maavastusluotaus
 • Painovoimamittaukset
 • Magneettiset mittaukset
 • Seismiset luotaukset
 • Reikäkuvaukset ja -mittaukset

MALMINETSINTÄGEOFYSIIKAN mittauspalvelujen tarkoitus on tuottaa tietoa tutkimusalueen geologiasta ja kallioperän fysikaalisista ominaisuuksista kymmenien metrien syvyydestä yli kilometrin syvyyteen. GRM:n kokeneet kenttäoperaattorit ja geofyysikot huolehtivat aina mitatun aineiston laadusta, sekä tukevat asiakasta menetelmien valinnassa, jotta käytettävä menetelmä soveltuu kohteeseen ja tuottaa oikeaa tietoa tarvittavalta syvyydeltä riittävällä erotuskyvyllä.

Malminetsintägeofysiikan projekteissa käytettäviä palveluja:

 • Sähkömagneettiset TEM-mittaukset
  • SQUID, Fluxgate ja induktiokel
  • Lähettimet 4kW – 75kW
  • Useita lähetinlooppeja ohjattuna multiplekserillä
 • Sähköiset indusoidun polarisaation ja ominaisvastuksen mittaukset
  • 2D profiilimittaukset
  • 3D mittaukset useilla vastaanottimilla
  • Latauspotentiaali
 • Painovoimamittaukset
 • Magneettiset mittaukset maanpäältä tai ilmasta
 • Magnetotelluuriset mittaukset